Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Palmyra Lampsatienė-Kutraitė

mokytoja, Evangelikų Reformatų Bažnyčios veikėja.

Lámpsatienė-Kutraitė Palmyra (1910 Medeikiuose, Biržų apskrityje 1993 III 30 Čikagoje, JAV), mokytoja, Evangelikų Reformatų Bažnyčios veikėja. Mokytojavo Šilutėje ir kitur, Augsburgo perkeltųjų asmenų stovykloje (Vokietijoje), Kristijono Donelaičio lituanistinėje mokykloje Čikagoje. Buvo Lietuvių evangelikų reformatų parapijos Čikagoje kuratorė, rėmė ir platino žurnalą Mūsų sparnai.

MLFA