Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Palavykai

lietuvininkų šeima iš Klaipėdos apskrities, Plikių apylinkės, Graumenės kaimo.

Palavyka, lietuvininkų šeima iš Klaipėdos apskrities, Plikių apylinkės, Graumenės kaimo. XX a. pradžioje jie buvo energingi lietuvybės patriotai. Dalyvavo lietuviškoje veikloje. 1939 gyveno tėvai Jonis ir Marė, sūnus Einis, dukros Trudė ir Berta. Palavykų sūnus Einis buvo Šaulių sąjungos narys. 1939 atėjus naciams, jam teko pasitraukti į Žemaitiją; vėliau jis visai dingo (manoma, kad jį nužudė naciai ar sovietai). Antrojo pasaulinio karo metais Palavykų šeimos tėvas karčemoje pasakė, kad Hitleris karą pralaimėjo. Už tai areštuotas ir išvežtas į Štuthofo konclagerį, kur žuvo. Iš konclagerio šeimai persiųsti nužudytojo pelenai. Už tą siuntinį – savo vyro pelenus Palavykienė turėjo dar užmokėti nacių valdžiai. Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, Palavykų motiną su dukromis sovietai išvarė lauk iš jų ūkio kaip fašistes. Joms teko glaustis kitur. Motina numirė, palaidota Graumenės / Plikių kapinėse. Dukterys vėliau pasitraukė į Vokietiją ir tebegyvena Reinlande.

L: Kaukas K. Taigi imk mano ranką. Klaipėda, 1997, p. 127, 225.

Kostas Kaukas

Martin Tydecks