Mažosios Lietuvos
enciklopedija

palankynos

kūdikį pagimdžiusios moters lankymas.

palankỹnos, pataka, patekỹlai, kūdikį pagimdžiusios moters – gimdyvės (palaginės, palagninkės) lankymas. Tikėta, kad po gimdymo dar neapsivaliusi tam tikromis apeigomis moteris pavojinga aplinkai, o aplinka jai. Todėl gimdyvę lankydavo giminaitės moterys ir kaimynės, atnešdavo jai ir kūdikiui dovanų, kad jis būtų laimingas, gerai augtų. Lankytojos visada vaišintos. Matas Pretorijus tai vadino rodynėmis (Rodynes), nors aprašė tik prie gimdyvės pakviestosios pribuvėjos (Pribuveja), kūdikio motinos ir tėvo atliktas apeigas. Tėvas paduodavo pribuvėjai puodelį su degtine; ši meldėsi už gimdyvę ir kūdikį, šiek tiek gėrimo nuliedama ant žemės ir kreipdamasi į Žemynėlę: Būk linksma! Žydėk mūsų rugiais, kviečiais! Būk maloninga kūdikiui! Šiek tiek nugėrusi gėrimo pribuvėja paduodavo puodelį motinai, kuri palabindama išgerdavo ir paduodavo savo vyrui. Tas palabinęs išgerdavo ir puodelį perduodavo pribuvėjai, ši – vėl motinai. Taip gerta aplinkui 3 kartus. Tuomet perduodavo išgerti ten buvusioms moterims, tik po to sėsta prie stalo vaišintis.

L: Prätorius M. Deliciae Prussicae, oder Preussische Schaubühne. Berlin, 1871, S. 94–95; Paukštytė R. Gimtuvės ir krikštynos Lietuvos kaimo gyvenime // Lietuvos etnologija 6. V., 1999, p. 64–66.

Angelė Vyšniauskaitė