Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pakuttke

lituanizmas vokiečių klaipėdiškių šnektoje.

Pakuttke, Pachuttke, das, Paschuttke, trobelė, bakūžė. Lituanizmas vokiečių klaipėdiškių šnektoje. Sietinas su liet. pakūtė – menka trobelė, o jos gyventojas (vok. Pachuttkeninker) pakūtininkas. Plg. Der Pachuttkeninker wohnt in dem Pachuttke [Pakūtininkas gyvena pakūtėje].

Vilius Pėteraitis