Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pakriokiai, 1

Pakrokiai, bažnytkaimis Tilžės apskrityje, Grytiškių valsčiuje.

Pakriókiai, 1, Pakrókiai (vok. Pokracken, Pokraken, 1938 Weidenau, rus. Leninskoje), bažnytkaimis Tilžės apskrityje, Tilžės (vėliau Pakriokių) parapijoje (Pakriokių parapija), Grytiškių valsčiuje, Šalteikės upės kairiajame krante, 14 km į šiaurės vakarus nuo Tilžės. Daugybė Pakriokių sodybų kūrėsi Nemuno deltos žemumoje, vėliau spietėsi į didesnės gyvenvietės užuomazgą, dalyje Pakriokių žemių buvo įkurti dvarai. 1815 laisvųjų ūkininkų kaime buvo 37 ugniakurai, gyveno 190 gyventojų. XIX a. apylinkės sausintos, tiesti nauji keliai, ties Pakriokiais nustatyta apskrities riba, atskyrusi Pakriokių gyvenvietes. XIX a. viduryje kulmiškių ir laisvųjų ūkininkų kaimas valdė 1706 margus ir 6 rykštes žemės. Buvo 99 pastatai, gyveno 318 žmonių. Veikė mokykla. 1897 įkurta menonitų bažnyčia. 1905 Pakriokiai valdė 438 ha žemės, buvo 30 gyvenamųjų pastatų, gyveno 212 gyventojų. 1912 gyveno 228 žmonės, veikė pašto skyrius, taupomoji-skolinamoji kasa, užeiga. 1939 gyveno 228 žmonės.

Martynas Purvinas