Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pagėgių realinė žemės ūkio mokykla

privati profesinio mokymo įstaiga.

Paggių reãlinė žẽmės kio mokyklà (vok. Landwirtschaftliche Realschule) įkurta 1929 privačios mokyklos teisėmis. 1930 mokėsi 20, 1931 – 26, 1932 – 31 mokinys. 1935 šalia Klaipėdos–Tilžės plento pastatytas erdvus mokomasis korpusas su gerai įrengtais kabinetais, pagalbinėmis patalpomis. 1938 I 1 veikė 4 parengiamosios (32 mokiniai) ir 7 realinės mokyklos klasės – nuo sekstos iki žemutinės sekundos (197 mokiniai). Rengti vidutinės kvalifikacijos žemės ūkio darbuotojai. Dėstyta vokiečių kalba. Dirbo 11 mokytojų – 5 moterys ir 6 vyrai. Rektorius – Dilba. Buvo keli mokytojai lietuviškomis pavardėmis – Rimkus, Peldžius, Bukšaitis (Bukschat). Ji buvo savotiška atsvara lietuviškai Kristijono Donelaičio gimnazijai Pagėgiuose – šioje vyravo provokiškos nuostatos, ją rėmė keli Vokietijos fondai.

Albertas Juška

Iliustracija: Pagėgių realinės žemės ūkio mokyklos pedagogai su moksleiviais, 1941 / Iš Šarlotos Jonaitienės-Rudytės šeimos albumo

Iliustracija: Pagėgių realinė žemės ūkio mokykla, 1991