Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pagėgių parapijos gyvenvietės

Pagėgių parapijos vietovardžiai ir jų kilmė.

Paggių parãpijos gyvénvietės (skliausteliuose nurodyta vietovardžio kilmė): Anužiai (pavardė Anužis, Anužys); Bendikaičiai (pavardė Bendikaitis); Birštoniškiai (pavardė Birštonas + -iškiai); Būbliškė (pavardė Būbys); Endriškė (pavardė Endrius, Endrys); Grigolaičiai (pavardė Grigolaitis); Jėgininkai < Gėgininkai (upėvardis Gėgė+ininkai); Jekšterkiai (pavardė Jekas + Sterkus); Jovarynė (liet. jovarynė, jovarų miškas); Kampinė (liet. kampas + -inė); Mikytai (pavardė Mikytas); Nausėdai (pavardė Nausėdas arba iš liet. nausėdas „naujakūrys“); Pagėgiai (pa- prūsų po- + upėvardis Gėgė); Panemunė (pa- + upėvardis Nemunas); Pavilkiai (pa- + upėvardis Vilka); Plaušvariai (pavardė Plaušius + var); Plaušvarėliai (vietovardis Plaušvariai); Prūseliai (vietovardis Prūsai + -eliai); Šokai (pavardė Šokas, Šokis). Iš viso parapijoje buvo 19 gyvenviečių liet. pavadinimais. Iš jų 11 (58%) yra asmenvardinės (pavardinės) kilmės, 4 vandenvardinės kilmės, 2 iš bendrinių žodžių ir 2 vietovardinės kilmės.

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Žemėlapis. Pagėgių parapijos gyvenvietės