Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pagėgių katalikų parapija

Katalikų Bažnyčios administracinis teritorinis vienetas su centru Pagėgiuose ir jo bendruomenė.

Paggių katalkų parãpija. Praeityje Pagėgiai priklausė Tilžės katalikų parapijai. 1930–1932 pastatytai bažnyčiai duotas Šv. Kryžiaus vardas, bendruomenei suteiktas savarankiškos parapijos statusas. Pirmasis kunigas Kazimieras Prialgauskas, 1935–1944 – Pranas Bajerčius. Parapijai 1939 pradžioje priklausė apie 1500 katalikų (daugiausia iš Žemaitijos atsikėlusių lietuvių). Klaipėdos kraštą užėmus nacistinei Vokietijai pamaldos lietuvių kalba uždraustos. Antrojo pasaulinio karo pradžioje maldos namus užėmė Arbeitsdienst [Darbo tarnybos] įstaiga, vėliau sandėliai. Karo pabaigoje apgriautame pastate sovietų valdžia įrengė gaisrinę. Katalikai pamaldoms rinkdavosi į pertvarkytą evangelikų liuteronų kapinių koplyčią, 1970 atnaujintą ir padidintą. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę pradėta atstatyti suniokotoji bažnyčia.

Albertas Juška

Iliustracija: Pagėgių katalikų bažnyčia. Atviruko fotografas ir leidėjas G. Klimkaitis, apie 1940 / Iš Jadvygos Špokaitės šeimos albumo