Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pagėgių horizontas

viršutinio silūro Žemės gelmių sluoksnis, plytintis Karaliaučiaus krašte, Lietuvoje, Vakarų Latvijoje, Estijoje.

Paggių horizòntas, viršutinio silūro Žemės gelmių sluoksnis, plyti Karaliaučiaus krašte, Lietuvoje, Vakarų Latvijoje, Estijoje. 1994 išskyrė J. Paškevičius, P. Lapinskas, A. Brazauskas, P. Musteikis, J. Jacyna. Pavadintas Pagėgių svitos vardu. Stratotipas – Stoniškių 1 gręžinys. 1482–1660 m gylyje. Apjungia Pagėgių, Engurės, Mituvos, Ventspilio ir Neries svitas. Amžius – ludlovis.

Nijolė Sidaravičienė