Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pabėtų apylinkės parapijų centrų vardų kaita ir kilmė

Pabėtų apylinkės gyvenviečių pavadinimai ir jų kilmė.

Pabtų apýlinkės parãpijų ceñtr vardų kaità ir kilm. Visi Pabėtų apylinkės (parapijos) gyvenviečių pavadinimai perdėm prūsiški, daugiausia asmenvardinės kilmės, turi asmenvardžio šaknį: Aisul-, Ankra-, Big-, Dyv(ans), Gait-, Kisl-, Kring, Mag-(e), Pag-(e), Reg-(une), Sapel-(e), Strob-, Stupur-, Surt-(e), Tulk-(e), Vait-. Yra iš bendrinių žodžių sudarytų vardų, pvz., alka, aliskande „alksnis“, jauja, palvė, tiltas, vanga „lydimas, laukas“. Visi jie artimi lietuvininkams, ypač pamariškiams. Savo senuosius pavadinimus išsaugojo ir sembų palikuonys. Nekeitė jų ir vokiečiai, bet radikaliai juos pakeitė po 1946 sovietai. Vietiniams gyventojams nesuprantami vardai iš Rusijos gilumos užgožė Sembą ir Pabėtų apylinkėse atsirado vietovardžiai: Aralskoje, Geroiskoje, Obuchovo, Romanovo ir kiti.

Lent. Pabėtų apylinkės parapijų centrų vardų kaita ir kilmė
Lietuvininkų įkūrėjų vietovardžiai Įkurti, paliudyti šaltiniuose – data ir vietovardis Sietini su Nacių vietovardžiai (rus. nuo 1946); + sunaikinta
Aisulyčiai 1404 Aisoliten pvd. Aisulis Eisliethen+
Alka 1405 Alk prūs./liet. alka Alk+
Alksvangis 1370 Alxwangen prūs. aliskande „alksnis“+vanga Alexwangen (Aralskoje)
Ankrainiai 1405 Ankreynen prūs. asv. Ankra Ankrehnen (Perovo)
Bartėnai 1405 Bartheynen bartas Barthenen+
Bigyčiai 1472 Bigithen asv. Bigas Bigiethen +
Dyvanis prūs. asv. Dywans Diewans +
Gaiteiniai 1398 Gotheyn Prūs. asv. Gait- Goythenen (Gerojiskoje)
Jeyėnai 1403 Jawiona plg. liet. jauja Jaugehnen+
Kislenikiai 1405 Kisleniken plg. liet. pvd. Kislius Kösnicken+
Kringyčiai 1405 Kringiten prūs, asv. Kring-, liet. pvd. Kringelis Kringitten+
Lygsėdžiai 1405 Lixeden prūs. pvd. Lyg-en, liet. Lygys+sėdis Lixeiden (Obuchovo)
Magaičiai prūs, asv. Mage, liet. Magys Mogaiten (Perovo)
Pabėtai 1258 Pobeti prūs. upv. Beta Pobethen (Romanovo)
Pagėnai 1409 Pagen prūs. pvd. Page, Pagaitis Paggehnen+
Palvė prūs. liet. palvė Palwe (Zalionoje)
Partiltnikai 1392 Partilteniken prūs. liet. tiltas Parteltnicken (Ternovka)
Regainiai 1387 Reyun, 1437 Regayn prūs. asv. Regune Regehnen (Dubrovka)
Sapelyčiai 1405 Sapoliten prūs. asv. Sapelle Supplieten (Podlesje)
Strabėnai 1405 Strobieyn prūs. asv. Strob- Strobjenen (Kulikovo)
Stupurai 1394 Stuppar prūs. liet. Stuparas Stapornen (Vetkino)
Surtainiai 1405 Surteynen prūs. asv. Surte Sorthenen+
Tulklaukiai prūs. pvd. Tulka,-e Tolklauken (Kalinovo)
Vaitnikai prūs. pvd. Vait- Woytnicken (Volodino)

Sutrumpinimai lentelėje: asv. – asmenvardis, liet. – lietuvių, prūs. – prūsų, pvd. – pavardė, upv. – upėvardis.

Vilius Pėteraitis