Mažosios Lietuvos
enciklopedija

pabaudos

bažnyčiai mokėtos baudos už dorovės ir tvarkos pažeidimus.

pãbaudos mokėtos bažnyčiai nusižengus dorovinei tvarkai ar bažnytinei disciplinai. Pvz., dar XVII a. pabaigoje minėtas nusižengimas – liuteronybės nepaisymas aukojant katalikų bažnyčios naudai. Liuteronybė tarp pasienio ūkininkų dar nebuvo įsitvirtinusi, būta polinkio į katalikybę. Bažnyčių pajamų registracijos knygose dažnai minėti nusižengimai VI ir VII Dievo įsakymams. Pabaudos už nusižengimus siekdavo 2–3 markes. Vienoje bažnyčioje 1684–1685 surinkta 19,30 markių pabaudų.

L: Kirche im Dorf. Berlin, 2002. S. 275–276.