Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Otto Lange

XIX–XX a. vokiečių tapytojas ir grafikas.

Lange Otto (Otas Langė) 1879 X 29 1944 XII 19 Dresdene, vokiečių tapytojas ir grafikas. Mokėsi Dresdeno amatų ir dailės mokykloje, dailės akademijoje. 1915–19 dirbo mokytoju Blombergo dailės amatų mokykloje. 1919 Dresdene kartu su kitais dailininkais įkūrė Dresdeno secesijos Grupę 1919. Jai priklausė su Nida susiję dailininkai: Richardas Birnstengelis, Georgas Gelbke ir Alfredas Teichmannas. Langė dalyvavo Berlyno Lapkričio grupės parodose. 1925–1933 valstybinėje tekstilės ir industrijos meno mokyklos Plauen Vogt žemėje profesorius. Nuo 1916 lankėsi Nidoje. Žymiausi tapybos kūriniai: Pakrantės peizažas su kurėnais (1916), Žvejų uostas Nidoje, Tiltai ir kiti. Langės kūryboje ryškios kubizmo tendencijos ir jugendo stilius. Vėliau Langė perėjo prie naujų raiškos formų, linijų akcentavimo, t. y. neoimpresionistinės tapybos būdo.

Eva Erika Labutytė

Iliustracija: Žvejų uostas Nidoje, 1916. Reprodukcija / Iš Evos Labutytės rinkinio