Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Otto König

Otto Kėnigus, evangelikų baptistų dvasininkas, religinių raštų vertėjas ir leidėjas.

König Otto, Knigus apie 1867 po 1928, evangelikų baptistų dvasininkas, religinių raštų vertėjas ir leidėjas. 1887 baigė studijas Rochesteryje (JAV). 1888–1893 Klaipėdos baptistų parapijos kunigas. Iškalbus, energingas vyras buvo ryški Klaipėdos kultūrinio gyvenimo figūra. 1893 Kėnigus išvyko į Rochesterį, kur tapo profesoriumi. Išleido Aprūpink savo namus (apie 1889, neišlikęs), Ar tu esi krikščionis? (apie 1890; lygiagrečiai su vokišku tekstu Bist du ein Christ?), Ar tiki tai? (apie 1889–91), Bybeles ir griekininkas (apie 1888–93, neišlikęs; neaišku, ar Kėnigus tik leidėjas ar vertėjas, autorius), H. Schröderio Kelas danguna (apie 1891, neišlikęs, neaišku, ar Kėnigus išvertė iš vokiečių kalbos). Visi leidinėliai nedidelės literatūrinės vertės, išspausdinti gotišku šriftu Holzo ir Šerniaus spaustuvėje. Kėnigus parašė pratarmę O. Ekelmano knygai Gnadenwunder (Malonės stebuklas ?, išleista 1928 Klaipėdoje).

Algirdas Žemaitaitis