Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Otto Kadgiehn

XX a. politikos veikėjas.

Kadgiehn, Kãdgynas Otto, politinis veikėjas. 1927 XII 2–1930 VIII 8 buvo Klaipėdos krašto Direktorijos pirmininkas (nariai Adamas Vorbeckas, Otto Žygaudas ir Martynas Reisgys). Deklaracijoje Kadgiehnas ir visa Direktorija pasižadėjo bendradarbiauti su krašto seimeliu, gubernatoriumi ir Lietuvos centrine valdžia. Kadgiehno Direktorija, kaip ir kitos vokiškosios, priešinosi lietuvių kalbos bei lietuviško mokymo ir auklėjimo sistemos mokyklose įvedimui, lietuvių mokytojai buvo keliami dirbti į vokiškas mokyklas, o į jų vietą skiriami nemokantys lietuvių kalbos. Nors Kadgiehno Direktorija daugiausia palaikė vokiečių partijų politiką, tačiau kartais nusileisdavo Lietuvos vyriausybės ar gubernatoriaus reikalavimams, rūpinosi krašto gerove. Tai nepatiko revanšistinėms vokiečių partijoms. Likus tik 10 dienų iki kadencijos pabaigos Kadgiehno Direktorija, seimelio daugumos blokui pareiškus nepasitikėjimą, atsistatydino.

Algirdas Matulevičius