Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Otto Hugo Richard Prellwitz

Ottas Hugas Richardas Prelvicas, evangelikų liuteronų kunigas, tikybos knygų vertėjas.

Prellwitz Otto Hugo Richard (Ottas Hugas Richardas Prèlvicas) 1836Šakūnuose (Šilokarčemos aps.) 1915 VIII 17Tilžėje, evangelikų liuteronų kunigas, tikybos knygų vertėjas. Mokėsi Karaliaučiaus universitete, lankė Lietuvių kalbos seminarą. 1870 paskirtas Balėtų, vėliau Rusnės precentoriumi. 1871 įšventintas į kunigus ir perkeltas į Šilėnų parapiją (Pilkalnio aps.); nuo 1879 Labotos, 1893–1901 Vilkyškių kunigas. Nuo 1901 pabaigos gyveno Tilžėje. Iš vokiečių į lietuvių kalbą išvertė knygą Nusidawimai šwento Kentejimo ir Mirimo musù Pono ir Išganytojo Jezaus Kristaus… (6-asis leidimas, Karaliaučius, R. Loipoldo spaustuvė, 1898; 7-asis leidimas, apie 1902). Pratarmėje rašyta: knygą išdave kunigs H. C. Cigleris iš Velavos pirmjausev vokiškoje kalboje jau 49 kartus… o dabar dave tus jau šeštą kartą drukavoti lietuviškoj kalboje, kaip kunigs R. Prellwitz iš Laptavos tai sutaisęs ir perstatęs į lietuvišką kalbą, o kunigas Buske iš Kaukėnų perveizdejęs ir padaugsinęs.

Algirdas Žemaitaitis