Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Otto Gustav Getzuhn Traugot

Otas Gustavas Geciūnas Traugotas, XIX–XX a. lietuvių kilmės kunigas, vyskupas.

Getzuhn Traugot Otto Gustav (Otas Gustavas Gecinas Tráugotas), lietuvių kilmės kunigas, vyskupas. 1888–1889 kunigavo Dovilų parapijoje (Klaipėdos bažnytinė apskritis), 1889–1899 – Gryneidės parapijoje (Įsruties bažnytinė apskritis), 1899–1920 – Mielkiemio parapijoje (Stalupėnų bažnytinė apskritis), 1920–1934 – Stalupėnų parapijos pirmasis kunigas. Ch. Kairio liudijimu, Getzuhnas Traugotas 1912 keturis kartus, o vėliau (1921) triskart per metus Mielkiemio parapijoje laikė pamaldas lietuvių kalba paskutiniesiems lietuvininkams; kartu su lietuvių kilmės kunigu Махu Mečiulaičiu (Metschulat). Pagalboje (1905, nr. 19) rašoma, kad „vyskupas Getzun iš Mielkiemių išsiuntė 110,07 markių į misijų kasą Berlyne“.

Algirdas Žemaitaitis