Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Otto Braun

Otas Braunas, XIX a. pabaigos–XX a. I pusės Vokietijos politikos ir valstybės veikėjas.

Braun Otto (Otas Bráunas) 1872Karaliaučiuje 1955Lugane (Šveicarija), Vokietijos politinis ir valstybės veikėjas. Rytprūsių žemės ūkio darbininkų judėjimo vadovas. 1919 išrinktas į Weimaro respublikos nacionalinį susirinkimą, 1920 – į Reichstagą. 1918 tapo Prūsijos žemės ūkio ministru, 1920–1932 buvo ministras pirmininkas; iš pareigų atleistas Vokietijos kanclerio Franzo von Papeno. 1925 kandidatavo į Vokietijos prezidentus. 1933 į valdžią atėjus nacionalsocialistams emigravo į Šveicariją. Parašė knygą Von Weimar bis Hitler, 1943 [Nuo Veimaro iki Hitlerio].

MLFA

Algirdas Matulevičius