Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Otto August Schneidereit

Otas Augustas Šnaideraitis, XX a. kraštotyrininkas.

Schneidereit Otto August (Otas Augustas Šnáideraitis) 1912 I 28Sodeikiuose (Gumbinės aps.) 2003), kraštotyrininkas. Baigęs aštuonmetę mokyklą Gumbinėje, pas C. E. Herbstą išmoko spaustuvės rinkėjo amato. Nuo 1935 dirbo Rudolfo Marschallo spaustuvėje Lazdynuose. 1944 pašauktas į vermachtą, dalyvavo kovose Rytprūsiuose (tarp Karaliaučiaus ir Piliavos), 1945 pateko į britų karo nelaisvę. Pokariu dirbo statybose ir kitus atsitiktinius darbus, nuo 1949 – spaustuvėje Stralsunde, vėliau – periodinių leidinių redakcijose. Dėl politinių pažiūrų 1953 pašalintas iš Vokietijos socialistinės vienybės partijos (vok. Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED), atleistas iš laikraščio Ostsee-Zeitung [Baltijos jūros laikraštis] vietinio redaktoriaus pareigų. Po to 24 metus dirbo knygų prekybininku, turėjo knygyną Stralsunde. Būdamas pensininku tyrinėjo archyvus, XX a. 9 dešimtmetyje parašė istorinę knygą Die Prussen und der Deutsche Orden [Prūsai ir Vokiečių ordinas], kurios rankraštis buvo išverstas į lietuvių kalbą ir su Juozo Jurginio įžanga bei Algirdo Matulevičiaus komentarais bei paaiškinimais išleistas Vilniuje 1989 pavadinimu Prūsai; vokiečių kalba išleistas Berlyne, 1994. Knygoje aprašoma Rytprūsių ir Baltijos šalių istorija iki Pirmojo pasaulinio karo. Autobiografinėje knygoje Zwischen zwei Weltkriegen. Eine Jugend in Ostpreußen, 1999 [Tarp dviejų pasaulinių karų. Jaunystė Rytų Prūsijoje] aprašė savo vaikystę ir jaunystę.

Iliustracija: Otto Schneidereito knygos „Prūsai“ antraštinis lapas, 1989