Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Otas Reinkė

XX a. lietuvių mokytojas, lietuviško choro vadovas.

Renkė Otas (Otto Reinke) 1898 VII 31Žardviečiuose (Tilžės aps.) 1979 X 29Kretingoje, mokytojas, lietuviško choro vadovas. Gimė Georgo Reinkės šeimoje, broliai Arturas (liko ūkininkauti tėvų žemėje), Maksas (kartu su Otu studijavo Vytauto Didžiojo universitete vokiečių kalbą), seserys Emma, Dalija. Baigęs progimnaziją lankė Tauragės mokytojų seminariją. Dirbo Trūkiškės pradžios mokykloje, vėliau Anykščių gimnazijoje. Jonaičiuose (Šilutės apskrityje). Mokyklose dėstė lietuviškai, vadovavo chorui, dainavo lietuviškas dainas. Dėl to konfliktavo su vietiniais vokiečiais. Kad išvengtų nacių represijų, 1939 O. Reinkė su šeima persikėlė į Kretingą, tačiau 1945 sovietų suimtas ir išvežtas į Medvežegorsko lagerį Sibire. 1947 grįžo į Lietuvą, atsisakęs bendradarbiauti su NKVD 1948 su šeima vėl ištremtas į Irkutsko sritį. 1957 grįžo, dirbo statybose.

L: Paulavičienė R. XX amžiaus mokytojai. V., 1996.

Iliustracija: Makso ir Oto Reinkių brolio Artūro vestuvės: pirmoje eilėje sėdi Otas, jo žmona Helenė, abu tėvai, jaunieji, antroje eilėje iš dešinės pirma stovi Maksas, 1934 / Iš Erikos Reinke-Gerlikienės šeimos albumo