Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ostpreußische Torfstreu-Fabrik Aktiengesellschaft, Heydekrug

Šilutės durpių fabrikas.

Ostpreußische Torfstreu-Fabrik Aktiengesellschaft, Heydekrug, Šilutės durpių fabrikas. Aukštumalos pelkės pakraštyje 1882 Šilutės pirklys Otto Hoffmannas su kitais įkūrė Rytprūsių durpių fabriką (pagrindinis kapitalas 50 000 markių). Jis pastatytas prie geležinkelio ruožo Šilutė–Klaipėda, šalia Traksėdžių. Gamino įvairius durpių produktus. 1898 planuota gaminti popierių, steariną ir parafiną. 1890–1900 per metus pagamindavo 500–3000 t durpių produktų. 1897 pagaminta 3 mln. durpių gabalų (pigaus kuro), didžioji dalis vežta į Tilžę. 1897 vasarą dirbo 200 darbininkų. Iš pradžių daug produkcijos eksportuota į Angliją, bet dėl jūrinio transporto didelių mokesčių tokia prekyba neapsimokėjo. Pagrindinis vartotojas tapo Rytprūsiai ir kita Prūsijos dalis. Daug produkcijos pirko bendrovės Karaliaučiuje ir Dancige. Tik apie 1000 t metinės produkcijos likdavo Klaipėdos krašte.

MLEA

Iliustracija: Šilutės durpių fabrikas, įsteigtas 1882 / Iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus fondų