Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ostpreußische Südbahn-Gesellschaft

Rytprūsių Pietų geležinkelio draugija.

Ostpreußische Südbahn-Gesellschaft [Rytprūsių Pietų geležinkelio draugija]. 1862 I 2 įkurtas Karaliaučiaus–Piliavos geležinkelio komitetas, siekęs nutiesti geležinkelį nuo Piliavos iki Luko, sujungti Rytprūsių ir carinės Rusijos geležinkelius (nutiesiant trasą nuo Kauno iki Piliavos). Vadovavo B. H. Strousbergas, vadintas Europos geležinkelio karaliumi. 1865 nutiesta geležinkelio atkarpa Karaliaučius–Piliava, 1866 – Karaliaučius–Barštynas. 1903 perėjo valstybės žinion.