Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ostpreußische Holz- und Kistenwerke Aktiengesellschaft Tilsit

Rytprūsių medienos ir dėžių gamykla, Tilžės akcinė bendrovė.

Ostpreußische Holz- und Kistenwerke Aktiengesellschaft Tilsit [Rytprūsių medienos ir dėžių gamykla], Tilžės akcinė bendrovė. Įkurta 1920 VIII 20, tada vadinta, Korken- und Kistenwerke A.G.; pagrindinis kapitalas sudarė 76,5 mln. markių. Pavadinimas pakeistas 1922 V 19. Ostpreußische Holz- und Kistenwerke Aktiengesellschaft Tilsit užsiėmė kamščių, dėžių ir kitos produkcijos gamyba ir pardavimu. 1925 VII 11 generalinis susirinkimas nusprendė ją likviduoti. 1927 bendrovė galutinai panaikinta.

L: Von 100 Thaler Preussisch Kurant bis 100 000 Mark. Ellingen, 1993, S. 84–85.

Iliustracija: Tilžės AB „Ostpreußische Holz- und Kistenwerke Aktiengesellschaft Tilsit“ 1000 markių vertės akcija