Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Ostpreußenwerk Aktiengesellschaft“

Akcinė bendrovė „Rytprūsių energija“, Karaliaučiuje tarpukariu veikusi akcinė bendrovė.

„Ostpreußenwerk Aktiengesellschaft“ [Akcinė bendrovė „Rytprūsių energija“], Karaliaučiuje tarpukariu veikusi akcinė bendrovė, užsiėmusi Rytprūsių elektrifikacija, vandens jėgainių statyba, hidrotechniniais darbais. Įsteigta 1920. Jos akcijų turėjo valstybinė akcinė bendrovė Vereinigte Industrie-Unternehmungen A.-G. [Jungtinė pramonės veikla], Preußische Elektrizitäts-Aktiengesellschaft [„Prūsijos Elektros“ akcinė bendrovė] ir Provinzialverband Ostpreußen [Rytprūsių provincijos susivienijimas]. Daugiausia akcijų priklausė Rytprūsiams; akcinis kapitalas sudarė 24 mln. reichsmarkių. Bendrovė turėjo aprūpinti Rytprūsius elektros energija. Ją gamino Friedlando ir Gr. Wohnsdorfo hidroelektrinės, vėliau pastatyta garo jėgainė Elbinge. Šios jėgainės galėjo pagaminti iki 30 000 kW. 1927 kraštui reikėjo 52 mln. kilovatvalandžių elektros energijos tiekimo tinklo. Iki 1928 šį tinklą sudarė 500 kilometrų 60 kW ir 5700 km 15 kW laidų. Per juos energija tiekta į 1800 transformatorių pastočių. Iki 1928 bendrovei pavyko Rytprūsius sėkmingai aprūpinti elektra.

L: Deutschlands Landbau. Ostpreußen. Berlin-Halensee, 1928.