Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Ostpreußenhilfe und Umschuldung“

„Pagalba Rytprūsiams“, tarpukariu leistas mėnraštis.

„Ostpreußenhilfe und Umschuldung“, Denkschrift des Landeshauptmanns der Provinz Ostpreußen [Pagalba Rytprūsiams, provincijos administracijos leidinys], tarpukariu leistas mėnraštis, rašęs apie kreditus, finansinę pagalbą kraštui, aiškinęs jos panaudojimo galimybės.