Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Ostpreußenhilfe“

„Pagalba Rytprūsiams“, Berlyne įsteigtas draugijos „Ostpreußenhilfe“ leidinys.

„Ostpreußenhilfe“, Zeitschrift für die Neubelebung u. den Wiederaufbau der östlichen Marken [Pagalba Rytprūsiams, rytinių žemių atgaivinimo ir atstatymo laikraštis], Berlyne įsteigtas draugijos Ostpreußenhilfe leidinys, Pirmojo pasaulinio karo pabaigoje aprašinėjęs Rytprūsių patirtus nuostolius, rašęs apie kraštą ir Mažosios Lietuvos vietoves. 1915–1917 leistas priedas Der Osten [Rytai].