Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Ostpreußen-Warte“

„Rytprūsių sargybinis bokštas“, laikraštis, leistas Vokietijoje 1952–1961.

„Ostpreußen-Warte“ [„Rytprūsių sargybinis bokštas“], laikraštis, po Antrojo pasaulinio karo (1952–1961) leistas leidyklos Elchland-Verlag Göttingene, Vokietijoje.

MLFA