Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Osteuropa-Recht“

„Rytų Europa: Teisė“, nuo 1955 Vokietijoje, Stuttgarte leistas žurnalas.

„Osteuropa-Recht“ [„Rytų Europa: Teisė“], nuo 1955 Vokietijoje, Stuttgarte leistas žurnalas Rytų Europos teisės temomis, neišskiriant ir Lietuvos. Leidžia Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde [Vokiečių draugija Rytų Europai tyrinėti].

MLFA