Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Osteuropa“

„Rytų Europa“, 1925–1939 Karaliaučiuje ir Berlyne ėjęs žurnalas.

„Osteuropa“ [„Rytų Europa“], 1925–1939 Karaliaučiuje ir Berlyne ėjęs mėnesinis žurnalas, skirtas įvairiems Rytų Europos klausimams. Redaktorius Otto Hoetzschas, leido Ostverlag. Tarp žurnalo bendradarbių buvo ir lietuvių.

MLFA