Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Ostdeutsche Monatshefte“

„Rytų vokiečių mėnraštis“, 1919–1939 Dancige leistas žurnalas.

„Ostdeutsche Monatshefte“ [„Rytų vokiečių mėnraštis“], 1919–1939 Dancige leistas žurnalas. Jo atskiri sąsiuviniai skirti Mažajai Lietuvai, Klaipėdos kraštui. Be grožinės literatūros, daugybė straipsnių iš kultūros istorijos.

MLFA