Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Osaitė, 1

Uosaitė, upelis Pakalnės apskrityje, Nemunyno baseine, Osos kairysis intakas.

Osáitė, 1, Uosáitė (vok. Osseit; rus. Pčiolka), upelis Pakalnės apskrityje, Nemunyno baseine, Osos kairysis intakas. Ilgis 6 km, baseino plotas 10 km2. Prasideda 2 km į vakarus nuo Akmeniškių. Teka į šiaurės vakarus pro Svainius. Įteka į Osą 21 km nuo jos žiočių, 1,5 km į pietvakarius nuo Govartų.

Algirdas Rainys

Vilius Pėteraitis