Mažosios Lietuvos
enciklopedija

orlaiviai

dirižabliai, dar vadinami cepelinais (pagal jų konstruktorių).

órlaiviai, dirižabliai, dar vadinami cepelinais (pagal jų konstruktorių). Pirmojo pasaulinio karo metu vokiečių karinė vadovybė žvalgybai, žinių perdavimui bei bombardavimams naudojo civilinius orlaivius ir gamino naujus. Pvz., senas nedidelis orlaivis ZIV 1914 rugpjūtį atliko žvalgybą prie Mozūrų ežero, vėliau sekė rusų dalinių judėjimą Rytprūsių šiaurinėje dalyje ir pietų Žemaitijoje. Rytprūsiuose stovėjęs vidutinio dydžio orlaivis LZ 34, bombardavęs Gardiną ir Kauną, besileisdamas sudegė. Garsus orlaivis Sachsen [Saksonija], prieškariu vežiojęs turistus ir stovėjęs Rytprūsiuose, 1915 naudotas Vilniaus geležinkelio stočiai bombarduoti.

L: Paštas ir filatelija Lietuvoje. Nr. 3. 1993.

Iliustracija: Vokietijos karinis orlaivis, apie 1914 / Iš MLEA