Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ona Kruglikova-Mikalauskaitė

Karaliaučiaus (Kaliningrado) lietuvių pedagogė, visuomenininkė.

Krùglikova-Mikalauskáitė Ona 1946 X 5Vindžiuliuose (Kaišiadorių r.), Karaliaučiaus (Kaliningrado) lietuvių pedagogė, visuomenininkė. Nuo 1980 gyvena Karaliaučiuje. 1981–1986 vaikų darželio auklėtoja, 1986–1989 miesto 33-iosios vidurinės mokyklos mokytoja; joje įsteigė du lietuvių kalbos fakultatyvus, kuriuose 1989–1994 vietos lietuvių vaikus mokė lietuvių kalbos. Nuo 1991 to paties juos moko Šventosios Šeimynos parapijos sekmadieninėje mokykloje. Nuo 1993 Martyno Liudviko Rėzos draugijos Karaliaučiuje pirmininkė. Rūpinasi tautiečių reikalais, su Karaliaučiaus krašto lietuvių kalbos mokytojų asociacija – lietuviškų klasių bei fakultatyvų plėtra mieste, ugdo meilę gimtajai kalbai ir lietuvių tautos tradicijoms.

Iliustracija: Karaliaučiaus mokytoja Ona Kruglikova, 2001