Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ona

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto Didžiojo pirmoji žmona.

Onà 1418 VII 31, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto Didžiojo pirmoji žmona. Apie 1370 ištekėjo už Vytauto. 1398 Salyno sutarties sudarymo tarp Vytauto ir Kryžiuočių ordino didžiojo magistro Konrado von Jungingeno proga Ona pakviesta atvykti į Marienburgą aplankyti Švč. Mergelės Marijos paveikslą. 1400 liepą ji, lydima 400 prabangiai apsirengusių palydovų, atvyko į Ordino žemes aplankyti šventas vietas ir ten pasimelsti. Ragainės pilies komtūras palydėjo ją pro Tilžę ir Karaliaučių. Ona meldėsi Brandenburge prie šventosios Katarinos palaikų. Šis lietuvių riterių didelis pulkas sukėlė Ordino valdose didelį susidomėjimą (niekada lietuvių ir žemaičių raiteliai dar nebuvo žygiavę per Ordino žemes taikiai). Minios žmonių veržėsi pamatyti Oną. Marienwerderyje Ona aplankė stebuklais pagarsėjusios šventosios Daratos kapą, visur paliko brangių dovanų. Marienburge Oną sutiko Konradas von Jungingenas ir ją apgyvendino puošniose priešpilio patalpose (Ordino taisyklės neleido moterims gyventi pilyje). Kitą dieną pilyje laikytos iškilmingos švenosios mišios. Nekrikštyti lietuviai ir žemaičiai Onos akivaizdoje priėmė krikštą. Didysis magistras suruošė pilyje puotą, padovanojo Onai auksines taures, žiedus ir kitas brangenybes. Onai būnant Marienburge kai kurie Ordino veikėjai susirinkę Ragainėje reiškė nepasitenkinimą didžiojo magistro draugyste su Vytautu. Ši kelionė turėjo ir politinių tikslų. Po Onos apsilankymo Vytautui leista atstatyti keletą lietuvių pasienio pilių prie Nemuno. Ordinas tikėjosi, kad Ona paveiks Vytautą nesitarti su Lenkija, bet jau 1401 sudarytas Vilniaus–Radomo susitarimas.

L: Jonynas I. Vytauto šeimyna. K., 1932; LE; MLFA.

Iliustracija: Vytauto žmonos Onos antspaudas, 1392 / Iš Alfredo Bumblausko knygos „Senosios Lietuvos istorija 1009–1795“, 2005