Mažosios Lietuvos
enciklopedija

oflageriai

nacių įsteigti lageriai į nelaisvę patekusiems sovietiniams karininkams kalinti.

oflãgeriai (vok. Offlager, Offizierslager), nacių įsteigti lageriai į nelaisvę patekusiems sovietiniams karininkams kalinti, žymėti eilės numeriais. Mažosios Lietuvos plote Antrojo pasaulinio karo metais veikė 5 tokie lageriai. Oflageris 52 Stalupėnuose įkurtas 1941 IV 15, 1941 VI 16 nukeltas į Petrikaičius. 1941 rugsėjo pabaigoje ten laikyta 4990 sovietinių karo belaisvių. Lageryje žudyti komunistai ir kiti, daug belaisvių mirė nuo ligų epidemijų. 1942 vasarą oflageris pertvarkytas, vėliau likviduotas. Oflageris 53 Šilutėje veikė Macikuose (dar skaitykite Macikų koncentracijos stovykla); 1941 vasarą ten atrinkinėti nužudymui žydai ir komunistai. 1941 lapkritį oflageris pertvarkytas (pavadintas Stalag Ic). Oflageris 53 Pagėgiuose įkurtas 1941 IV 15, vėliau įrengtas prie Pagėgių. Prasidėjus karui su SSRS ten žudyti komunistai ir žydai, kiti mirė iš bado ir nuo ligų. 1941 lapkritį jame laikyta 4200 belaisvių (tik 1/3 iš jų pajėgė dirbti). Lagerio policijai vadovavo Fiodoras Korčetovas. Iš viso ten žuvo apie 10 000 belaisvių. Dalis kalinių dirbo ūkininkų sodybose, Ragainės bei Tilžės įmonėse, kasė durpes. 1942 gegužę teliko 198 belaisviai, oflagerį nurodyta likviduoti iki 1942 VIII 1. Oflageris 60 Širvintoje (kaip ir kiti) įkurtas 1941 IV 15(25). 1942 vasarį ten laikyti 3234 belaisviai. Oflageris 63 Priekulėje. 1941 viduryje ten kalinta 3000 sovietinių karo belaisvių.

L: Lietz Z. Obozy jeneckie w Prusach Wschodnich 19391945. Warszawa, 1982.

Martynas Purvinas