Mažosios Lietuvos
enciklopedija

odininkai

odų dirbėjai.

ódininkai. Odų apdorojimas buvo vienas iš seniausių verslų. Kuriant ir tvarkant krašto miestus odininkams leista gyventi tik priemiesčiuose – taip gintasi nuo smarvės iš odų raugyklų. Pvz., Klaipėdoje odininkai gyveno už Kulių vartų, Odų gatvėje. Vėlesniais amžiais sunkus ir nešvarus verslas neplito. Pvz., 1926 visame Klaipėdos krašte buvo 9 odų išdirbimo įmonės su 13 darbininkų (o vien Šiaulių mieste 8 su 401).

Martynas Purvinas