Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Nybudžių parapijos gyvenvietės

gyvenviečių pavadinimai, jų kilmė.

Nybudži parãpijos gyvénvietės. Šiai parapijai besikuriant, jos apylinkėse beveik vien lietuvininkų gyventa. Tai liudija ir gyvenviečių pavadinimai, kurių ir naciai nesigailėjo pakeisti vokiškesniais, bet kraštui svetimais vardais (jie pažymėti*): *Austynlaukiai (: pavardė Austynas + laukas), *Avinai (: pavardė Avinas), Blėkiai (: pavardė Blėkys, Blėkius), ∗Brakupėnai (: upėvardis Brakupė); Bumbulai (: pavardė Bumbulas), *Dumeikiai (: pavardė Dumeikis), *Gudaičiai (: pavardė Gudaitis), *Kalūziai (: pavardė Kalūza(s)), *Kanapynai (: liet. kanapynas ar pavardė Kanapinis), Karmoniai (: pavardė Karmonas), *Kasutlaukiai (: prūs. pavardė Kasutte); Koreliai (: liet. pavardė Korelis), *Kruzdvaris (: pavardė Kruzas + dvaras), *Lendrynai (: liet. lendrynas „nendrynas“), *Lenklaukiai (: lenkė + laukas), *Meldynai (: liet. Meldynas), *Minkštimai (: pavardė Minkštimas), *Nybudžiai (: upėvardis Nybudys), *Pavėsiai (: pavardė Pavėsis), *Rudstaniai (: pavardė Rudys + Stanis), *Samoliai (: pavardė Samolis), *Skardupėnai (: upėvardis Skardupė), *Skroblynai (: pavardė Skroblyns ar iš skroblynas), Springiai (: pavardė Springys), *Vanagupiai (: upėvardis Vanagupė), *Varneliai (: pavardė Varnelis), *Vorupėnai (: upėvardis Vorupė), *Žakai (: pavardė Žakas), *Žirgežerai (: pavardė Žirga + ežeras), *Žiurklaukiai (: pavardė Žiurka + laukas). Iš viso 28 vietovardžiai, iš jų 20 (71%) asmenvardinės kilmės, 5 vandenvardinės, 3 bendrinių žodžių. Iš jų sužinome Nybudžių parapijos gyvenviečių kūrėjų pavardes: Austynas, Avinas, Blėkius, Brakas, Bumbulas, Dumeikis, Gudaitis, Kalūza, Kanapinis, Karmonas, Kasutis, Korelis, Kruzas, Minkštimas, Pavėsis, Pakalniškis, Rudys, Samolis, Skroblyns, Springys, Varnelis, Varkala, Žakas, Žirga, Žiurka. Visos jos išimtinai lietuvininkų. Kaip liudija vietovardžiai, parapijos kūrimosi metu vokiečių visai nebūta, o prūsų vos vienas.

Vilius Pėteraitis