Mažosios Lietuvos
enciklopedija

nuogula

nuosėda, uolienų irimo produktų sankaupa, susidariusi veikiant žemės paviršiuje vykusiems įvairiems veiksniams.

núogula, núosėda, uolienų irimo produktų sankaupa, susidariusi veikiant žemės paviršiuje vykusiems įvairiems veiksniams: dūlėjimui, vėjui, nuoplovai, tekančiam ir stovinčiam vandeniui ir kitiems. Skiriamos nuogulos (nugulusios iš oro) ir nuosėdos (nusėdusios iš vandens). Mažojoje Lietuvoje paplitusios eolinės, t. y. vėjo suneštos nuogulos, Baltijos jūros pakrantėje sudarančios pajūrio kopas. Upių vagose ir terasose paplitusios aliuvinės smėlio žvirgždo nuogulos, ežerų dubenyse ir jų buvusiuose duburiuose randama limninių molingų ir karbonatinių nuosėdų. Moreninėse lygumose paplitusios pleistoceno apledėjimų ledynų sąnašos, limnoglacialinėse lygumose juostuotų molių nuogulų, smėlio žvirgždo nuogulų zandrinėse lygumose. Senesnių geologinių laikotarpių nuogulos, veikiamos įvairių procesų, Mažojoje Lietuvoje sudaro storą nuosėdinių uolienų storymę, kurioje randamos įvairios naudingosios iškasenos.

Algirdas Gaigalas

Iliustracija: Jaunos kopos Kuršių nerijoje / Iš MLEA