Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Notangos vardo atsiradimas

padavimas apie Notangos vardo atsiradimą.

Nótangos vado atsiradmas, padavimas. Senovėje visą Prūsą valdęs karalius Videvutis ir jo brolis, vyriausiasis šventikas, Prutenis. Karaliui pasenus, sukvietęs jis savo 12 sūnų ir kilminguosius po šventuoju ąžuolu Romovėje ir dalijęs krašto žemes savo sūnums. Videvutis klausė Natango, šeštojo sūnaus, ar jis nuolankiai gerbs maloninguosius dievus ir paklus jų šventikams, ar galės dėl jų paaukoti savo turtus ir save. Natangas tai iškilmingai prisiekė. Tuomet Prutenis liepęs uždėti vieną ranką tėvui ant galvos, o kita paliesti šventąjį ąžuolą. Taip Natangui atitekusios žemės tarp Priegliaus, Alnos, Paserijos ir Aismarių. Videvučiui ir Pruteniui pasiaukojus dievams, Natangas persikėlė gyventi į Honedos pilį. Žemės, gavusios jo vardą, vėliau tapo puikiu kraštu su pilimis, miestais, dvarais ir kaimais. Ordinui tai buvęs pelningas kraštas įvairiems mokesčiams rinkti.

L: Sagen und Schwänke aus Natangen, 1992. S. 1.