Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Nordenburgo parapijos gyvenvietės

gyvenviečių pavadinimai, jų kilmė.

Nòrdenburgo parãpijos gyvénvietės, jų senieji pavadinimai. Ženklu * pažymėti nacių suvokietinti pavadinimai: *Abẽliškiai (: pavardė Abẽlis), *Bajorai (: pavardė Bajõras), *Bajorėliai (: vietovardis Bajõrai), *Beržlaukiai (: liet. beržas + laukas), Ellernbruch (vok.), Hochlindenberg (vok.), *Kurksodis (: prūs. asmenvardis Kurcho + liet. sodas), Liskakaimis (: prūs. liscis „stovykla“), *Palašiai (: liet. pavardė Palašys), *Paleikiai (: liet. pavardė Paleikis), Pentlaukiai (: prūs. pentes „kelias“ + lauks), *Raudiškė (: upėvardis Rauda), Renschenfeld (vok.), *Savadai (: pavardė Savada), Truntlaukiai (: prūs. Trunte + lauks), *Valdav (: liet. pavardė Valdas, prūs. Waldeo). Iš viso 16 vietovardžių, iš jų lietuviškos kilmės 9, prūsų – 4, vokiečių – 3. Asmenvardinės kilmės lietuviški – 6 (prūsiški – 3), vandenvardinės – 1, vietovardinės – 1, bendrinių žodžių – 1. Gyvenviečių senieji pavadinimai byloja, kad gyventojų daugumą Nordenburgo parapijos kūrimosi metais sudarė lietuviai su gana žymiu prūsų posluoksniu ir kryžiuočių privilegijuotais vokiečiais.

Vilius Pėteraitis