Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Norbert Kasparek

Norbertas Kasparekas, lenkų istorikas.

Kaspãrek Norbert (Norbertas Kaspãrekas) 1960, lenkų istorikas. Studijavo istoriją Katalikų universitete Liubline. Torūnės universitete įgijo daktaro, 2001 habilituoto daktaro laipsnį. Buvo Aukštosios pedagogikos mokyklos Istorijos instituto Alenšteine mokslo darbuotojas. Nuo 1999 Varmės–Mozūrijos universiteto dėstytojas. Pagrindinė mokslinių tyrimų kryptis – Rytprūsių ir Mažosios Lietuvos XVIII a. pabaigos–XIX a. I pusės problemos. Svarbiausi darbai: Prusy Wschodnie w polskiej myśli politycznej lat 1795–1847, [Rytprūsiai lenkų politinėje mintyje 1795–1847]; Powstańczy epilog: żołnierze listopadowi w dniach klęski i internowania 1831–1832, 2001 [Sukilimo epilogas: lapkričio kariai 1831–1832 pralaimėjimo ir internavimo dienomis] ir kita. Parengė vertingą šaltinių publikaciją Listopadowi żołnierze w Prusach Wschodnich i Zachodnich w latach 1831–1833: wspomnienia i relacje, 1992 [Lapkričio kariai Rytų ir Vakarų Prūsijoje 1831–1833: prisiminimai ir pranešimai].

Vytautas Raudeliūnas