Mažosios Lietuvos
enciklopedija

niudeliavimas

žąsų prievartinis penėjimas.

niudeliãvimas, žąsų prievartinis penėjimas. Iš miežinių miltų ir vandens darydavo piršto didumo kukulaičius (čiulkinius). Po to juos truputį padžiovindavo ir jais kas 3 val. penėdavo prievarta žąsis. Jos būdavo uždaromos mažame garde, kad nesiblaškytų ir nusipenėtų. Kitos šeimininkės įtupdydavo žąsį pintinėje į gūžtą taip, kad žąsies kojos karotų išlindusios pro pintinės apačią (tada paukštis negalėdavo pajudėti). Pintinę su žąsimi pakabindavo priemenėje ar virtuvėje po lubų balkiu (sija) ir ten ją penėdavo čiulkiniais. Papjautoje būdavo daug taukų.

Erna Pečiulienė, Angelė Vyšniauskaitė