Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Nils Åberg

Nilsas Obergas, XX a. švedų archeologas, tyręs prūsų archeologiją.

Åberg Nils(Nilsas Òbergas) 1888 VII 24 1957 II 28, švedų archeologas. Tyrė archeologinius periodus nuo eneolito iki ankstyvųjų viduramžių. 1919 parašė knygą Ostpreussen in der Voelkerwanderungszeit [Rytprūsiai tautų kraustymosi laikotarpiu]. Tai vienas pagrindinių darbų, nagrinėjančių V–VIII a. prūsų archeologinės medžiagos chronologiją, tipologiją ir dirbinių ornamentiką. Atskiru straipsniu aprašė garsų Hamersdorfo lobį. Be to, savo darbuose, apibendrinančiuose Europos archeologiją (pvz., Bronzezeitliche und eisenzeitliche Chronologie, 1935–1939; Vorgeschichtliche Kulturkreise in Europa, 1936), naudojosi prūsiška medžiaga.

Valdemaras Šimėnas