Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Nijolė Meškytė

skulptorė.

Meškýtė Nijolė 1933 IV 4 Raseiniuose, skulptorė. 1957 baigė Vilniaus valstybinį dailės institutą, skulptūros specialybę. Nuo 1964 gyveno Kišiniove (Moldova), dalyvavo įvairiose parodose, vadovavo Moldovos dailininkų sąjungos skulptūros sekcijai. Nuo 1989 gyveno Karaliaučiuje, kūrė Baltijos jūros, pajūrio gamtos ir Mažosios Lietuvos motyvais. Karaliaučiaus Liudviko Rėzos lietuvių kultūros draugijos aktyvi narė. 1995–2001 Sekmadieninėje mokykloje mokė vaikus lietuvių kalbos ir dailės pradmenų. Nuo 1993 dirbdama Kaliningrado miesto bibliotekos lietuvių literatūros skyriuje rengė paskaitas, šventinius vakarus, minėjimus, vaikų piešinių parodas, talkininkavo lietuvių renginiams. Kaliningrado gintaro muziejaus kiemelyje eksponuojama jos skulptūra Mergaitė su gintarėliu (bronza, 1993).

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Nijolė Meškytė, 2000 / Iš MLEA

Iliustracija: Skulptūra „Mergaitė su gintarėliu“, 2000 / Iš MLEA