Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Nidos svita

apatinio triaso skyriaus uolienų kompleksas.

Ndos svità, apatinio triaso skyriaus uolienų kompleksas. Amžius apie 245 mln. metų, sluoksnis iki 7 m storio. Jame yra baltų ir šviesiai pilkų aleuritų ir hidrožėručio-kaolinito molių su smėlio lęšiais ir augalijos liekanomis. Paplitę Mažojoje Lietuvoje. Nidos svitą išskyrė 1976 J. Kisnėrius (nurodęs viršutinio triaso rečio aukšto amžių) kaip slūgsančias po apatinės juros sluoksniais, virš apatinio triaso Deimės ir Šarkuvos svitomis. Šiuo metu stratotipiniu laikomas Bielyj Jaro (Ystravėjos) gręžinio pjūvis 590,5–597,4 m gylyje. Regioniniu mastu gretinama su artimais Šiaurės Rytų Lenkijos rioto horizonto pjūviais.

Povilas Suveizdis