Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Netynų archeologiniai paminklai

buvusi senoji gyvenvietė, kapinynas ir piliakalnis.

Netynų archeològiniai pamiñklai. Vietovėje būta senosios gyvenvietės, kapinyno ir piliakalnio. Spėjama, kad Priegliaus slėnyje, šiauriniame krante, buvo akmens amžiaus gyvenvietė; čia rasta ornamentuotos lipdytos keramikos. 700 m į vakarus nuo Netynų dvaro 1935 išartas akmeninis įtveriamasis kirvelis. Tirtas Netynų kapinynas su degintiniais palaidojimais, datuojamais B ir C periodais (I–III a.). Radiniai (įkapės iš 1 urnos) saugoti „Prussia-Museum“ muziejuje Karaliaučiuje: tarp jų puošnus žalvarinis II a. krūtinės papuošalas iš 2 ritininių smeigtukų, sujungtų grandinėlėmis. Priegliaus dešiniajame krante, Netynų rytiniame pakraštyje esantis piliakalnis XX a. pradžioje vadintas Pilluksztis. Jo aikštelė 80×60 m dydžio, netaisyklingos formos, 16 m iškilusi virš upelio. Ją juosia įvairaus aukščio pylimas. Aikštelės perkasoje aptiktas iki 50 cm storio kultūrinis sluoksnis (apgadintas XIX a. kapinių), rasta lipdytos keramikos fragmentų. Prūsų pilis, sieta su Lethowis vardu, čia įkurta ankstyvaisiais viduramžiais. Jos paskirtis – kontroliuoti svarbią tarpgentiniams ryšiams upių santaką. Spėjama, kad jos vietoje strateginiais tikslais XIII a. Ordinas t. p. buvo pastatęs nedidelę tvirtovę.

L: Katalog des Prussia-Museums. Teil II. Kat. Nr. 30. Königsberg, 1897, S. 11; Hollack E. Erläuterungen zur vorgeschichtlichen Übersichtskarte von OstpreuÜen. Glogau–Berlin, 1908, S. 103; Grunert W. Nadrauer Grabungen // Zeitschrift der Altertumsgesellschaft Insterburg. H. 21. Insterburg, 1937, S. 21–22, 40–41, Abb. 26, 27, 58; Nowakowski W. Das Samland in der römischen Kaiserzeit und seine Verbindungen mit dem römischen Reich und der barbarischen Welt. Marburg–Warszawa, 1996, Taf. 105:11; Kulakovas V., Šimėnas V. Užmirštieji prūsai. V., 1999, p. 345; Кулаков В. От Восточной Пруссии – до Калининградской области. Калининград, 2002, C. 243.

Rasa Banytė-Rowell

Iliustracija: Netynų kapinyne rasti smeigtukai, 1935 / Iš MLEA

Iliustracija: Netynų dvaro laukuose išartas akmeninis įtveriamasis kirvelis, 1935 / Iš MLEA