Mažosios Lietuvos
enciklopedija

nešikai

uostų darbininkai, užėmę ypatingą padėtį.

neškai (vok. Sackträger), uostų darbininkai, užėmę ypatingą padėtį. Būdami laisvi (priklausė tik nuo nešikų tarnybos ir pirklių) darbininkai savo sunkų darbą labai vertino. Jiems tekdavo kasdien stačiomis laivų kopėčiomis tempti ant pečių 2 cnt svėrusius maišus aukštyn, keltuvu traukti juos į sandėlius. Nešikų grupes sudarydavo 10–15 tvirtų vyrų. Jie mūvėjo lininėmis kelnėmis (jos virš kelių būdavo surištos, saugantis nuo dulkių), buvo apsivilkę raštuotais marškiniais, ant galvos užsidėję dideles kepures. Dauguma jų buvo nebejauni, nuovokūs, šiurkščiai juokaudavo. Per pertraukas rūkydavo pypkes; žinota speciali nešikų degtinė.

L: Albinus R. Königsberg Lexikon, V., 2001.