Mažosios Lietuvos
enciklopedija

nervų ir psichikos ligos

nervų ir psichikos ligų gydymas.

nèrvų ir pschikos lgos. XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje Karaliaučiaus universitete Medicinos fakultete psichiatrija rūpinosi profesorius Meschede. Šios ligos negydytos stacionariai. Kliedintieji (vok. Deliranten) talpinti ypatingame vidaus ligų skyriuje. Jiems uždėdavo tramdomuosius marškinius (vok. Zwangsjacke). Buvo ir psichinių ligonių stebėjimų punktas (vok. Beobachtungsstation), iš kur ligoniai siųsti į provincijos gydymo įstaigas. 1903–1904 Karaliaučiuje gydė pirmasis savarankiškai dirbantis psichiatras Karlas Benhoefferis, 1904 – psichiatrijos profesorius Ernstas Meyeris. Jo iniciatyva 1913 pastatyta nauja klinika. 1932–1939 Karaliaučiuje dirbo psichiatrijos profesorius Augustas Bostroemas. Nuo 1938 psichiatras Friedrichas Mauzas skaitė paskaitas Karaliaučiaus universitete; 1943–1944 jis buvo Medicinos fakulteto dekanas.

Leonardas Poviliūnas