Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Neringos svita

apatinės juros Žemės gelmių sluoksniai, paplitę Karaliaučiaus krašte ir pietvakarių Lietuvoje.

Neringõs svità, apatinės juros Žemės gelmių sluoksniai, paplitę Karaliaučiaus krašte ir pietvakarių Lietuvoje. 1972 išskyrė J. Kisnėrius. Pavadinta Neringos miesto vardu. Stratotipas – Toravos gręžinys 535–567,5 m gylyje. Neringos svitą sudaro konglomeratai, smiltainiai, smėliai su molio tarpsluoksniais. Storis siekia 33 metrus. Apibūdintas ankstyvosios juros sporų ir žiedadulkių kompleksas su Coniopteris, Araucaria, Classopollis. Stratigrafiškai nedarniai slūgso ant triaso nuogulų po apatinės juros Lavos svita. Viršutinė riba darni. Priklauso Jotvingių serijai. Amžius – plinsbachis.

Jurgis Kisnėrius