Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Neringa

po 1923 atsiradęs Kuršių nerijos pavadinimas.

Neringà, po 1923 atsiradęs Kuršių nerijos pavadinimas, išpopuliarintas sovietinės okupacijos metais, ten įsteigus vadinamąjį Neringos miestą. Nuo seniausių laikų vietos gyventojai tą žemės ruožą vadino Kuršių užmariu. Klaipėdos krašto lietuvininkai sakydavo tik Kuršių užmaris arba Kopos (ten gyvenę užmarininkai arba kopininkai). A. Vireliūno ir Niedermanno žodynuose vartota įvodė (vok. Landzunge) ir Nėrija; K. Fulsto, J. Talmanto, V. Pėteraičio žodynuose – Nerija. V. Gailiaus žodyne vok. Nehrung versta Kopos, užmaris, Neringa, Nerija, o vok. Kurische NehrungKuršių kopos, užmaris. P. Skardžius siūlė vartoti Kuršių nerija, nepamirštant ir vietovardžio Kuršių užmaris.

L: Draugas (Chicago). Nr. 245. 1952; Keleivis. N. 2(19). 1953.