Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Nemuno žemupio pakiluma

paleotektoninė struktūra.

Nẽmuno žémupio pakilumà, paleotektoninė struktūra iš proterozojaus ir ankstyvojo paleozojaus laikų, tarpsniais iškildavusi. Nemuno žemupio pakiluma užėmė beveik visą Žemaitiją, Nemuno žemupį ir gretimą Mažosios Lietuvos teritoriją. Nemuno žemupio pakilumos struktūrą nuosėdinėje dangoje 1967 išskyrė P. Lapinskas pagal viršutinio ordoviko sluoksnius. Kitais duomenimis, Nemuno žemupio pakiluma vystėsi ir proterozojuje. Nuo silūro struktūra nebesiplėtojo.

Povilas Suveizdis